Krever at statssekretæren blir med på boplikthøring