Åpner overføringen av terrorrettssaken for publikum

foto