Åpner overføringen av terrorrettssaken for publikum