Kaldluft fra Sibir gir ny kuldebølge i Sør-Norge

foto