Pizzabaker cashet ut 11 millioner for bygård

foto