Sørlandske plastbiter dekker trolig Bohuskysten

foto