Disse fire er fortsatt med på å bli storkommune

foto