Krevende arbeid for å rette strømfeil i Lillesand

foto