Over 8.000 barn under 15 år er seksual- og voldsofre