Konkurransetilsynet kan stanse salget av kraftaksjene