Godkjenning av DLF-liste kan føre til omvalg i Aust-Agder