Stort hjerterom redder avdeling med for lite husrom