De fire personene er bosatt i Viken (2), Oslo og Vestland fylke. Alle har vært innlagt på sykehus. Personene er mellom 50 og 80 år gamle. De er nå friske eller på bedringens vei, ifølge FHI.

Det er påvist listeriabakterier med lik genetisk profil i prøver fra alle personene, noe som tyder på en felles smittekilde, skriver FHI i en pressemelding.

Tre av de fire personene har fortalt at de har spist enten røkt laks eller røkt ørret fra samme produsent i tiden før de ble syke. Utbruddsbakterien er funnet i to pakker fra den samme produsenten. En av de smittede hadde pakkene i fryseren.