Bilfører pådro seg fem straffbare forhold fra Myrene til Blakstad