Ønsker å bygge ny Roligheden skole så raskt som mulig