Skal legge eldre, mannlige pasienter på barneavdelingen