Også resten av styret kan bli ettergått økonomisk

foto