Hovedsykehuset for Sørlandet blir i Kristiansand

foto