Får disponere deler av tomt i Moland Park riggområde for E18-anlegget

foto