Tatt for manglende sikring av barn i bil - ved skole

foto