Dommer: – Jensen kjente til Cappelens hasjimport

foto