Regning på 721 kroner fra Agder Renovasjon sendte trebarnsfaren ut i økonomisk krise

foto