Fraråder bading etter avløpsvann gikk rett i elva

foto