Regjeringen frykter koronapåsken – og Bykle-ordfører ber om synlig politi

foto