Baneheia-saken skal behandles av Borgarting lagmannsrett

foto