Sterke vitnemål: – Han ble slengt på båra, så begynte politiet å slå

foto