Avviste klage: Kommunen er i sin fulle rett til å planlegge vei gjennom låven