Kommuneoverlegens bønn: – Hold oversikt over nærkontaktene dine

foto