Tiendeklassingene fikk høyere standpunktkarakterer

foto