Øker bøtene: Nå kan det snart bli mye dyrere å bryte disse reglene