Riksadvokaten refser Nav for taushet om trygdeskandalen

foto