Mystisk nødtelefon utløste politiaksjon - nå vil politiet sette innringer i fengsel

foto