Funn av atypisk skrantesjuke hos elg i Bamble

foto