Fastlegeordningen skal gjennomgås av ekspertutvalg