Fastlegeordningen skal gjennomgås av ekspertutvalg

foto