Pelosi har spurt om muligheten for å frata Trump atomvåpentilgangen

foto