Her skal det bygges nytt krematorium for 20 millioner kroner