Faktisk.no: Laboratorieforsøk viser ikke at Ibux akselererer koronaviruset