Satte fyr på gjenstand og gikk til angrep på politiet