Kommunedirektøren vil øke eiendomsskatten med 23 millioner

foto