Har sendt ut OBS-varsel: nå blir det høststorm i august!