Vedtar plan for 1.759 mål nytt næringsareal nord for Stoa