Disse grunneierne velges inn i nasjonalpark-styret

foto