- Det hele er uvirkelig, vi føler oss rett og slett trampet på