Vil bli reddet av konvertering, refinansiering og farlig avfall