Debatt: Klasserom skal ikke detaljstyres av politikerne

foto