Fly over den nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal

foto