Har kontroll, men følger de nasjonale retningslinjene

foto