Har kontroll, men følger de nasjonale retningslinjene