Undersøkelse av mulig Orderud-våpen prioritert hos Kripos