Væpnet politi lette etter person med våpen i Arendal