Brøt seg inn i anleggsmaskiner og stjal dyrt utstyr

foto