Sidsel Hødnebø så trolig brorens død. Først som godt voksen kom minnene